Ferdinando Thayer

Family Group Record | Pedigree Chart | Descendancy Chart

Ferdinando Thayer

B 18 Apr 1625 in Thornbury, Gloucester, England

D

Thomas Thayer

B 16 Aug 1596 in Thornbury, Gloucester, England

D Jun 1665 in Braintree, Norfolk, Ma

M 13 Apr 1618 in Thornbury, Gloucester, England

Richard Thayer

B Aug 1562 in Thornbury, Gloucestershire, England

D

M 11 Feb 1592

Johannes Thayer

B 1531 in Thornbury, Gloucester, England

D 12 Oct 1584 in Thornbury, Gloucester, England

M Mar 1557 in Thornbury, Gloucester, England

Mary Roberts

B 1535 in Thornbury, Gloucester, England

D 20 Apr 1611 in Thornbury, Gloucester, England

Ursula Alice Dimery

B 1568 in Thornbury, Gloucestershire, England

D 1628 in Thornbury, Gloucestershire, England

Margery Wheeler

B 25 Apr 1600 in Thornbury, Gloucester, England

D 11 Feb 1642 in Braintree, Norfolk, Ma

Abel Wheeler

B May 1568 in Thornbury, Gloucestershire, England

D Dec 1613 in Thornbury, Gloucestershire, England

M

Jane Shepherd

B 1564 in Thornbury, Gloucestershire, England

D 1629 in Thornbury, Gloucestershire, England